ภาพถ่ายจาก NASA ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน

JUN 20, 2017 AT 02:04 PM

ทะเล Aral ที่เอเชียกลาง สิงหาคม ปี 2000 – สิงหาคม ปี 2014

คลิ้ก "หน้าถัดไป" เพื่ออ่านต่อ

หากลองเปรียบเทียบดูจากภาพถ่ายที่เปิดเผยผ่านเวบไซต์ของ NASA จะทำให้คุณตระหนักเห็นได้ว่ามนุษย์สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงโลกไปมากแต่ไหนในระยะหลายปีที่ผ่านมา